Schoolsitebeheer

Harm Hofstede is dé beheerder voor schoolwebsites.

Leveranciers van schoolsites zijn er in overvloed. En allemaal geven ze aan dat het beheer kinderlijk eenvoudig is. Dat ís het vaak ook, maar toch ontbreekt het scholen aan tijd om hun website regelmatig bij te werken. Met als gevolg verouderde of onjuiste informatie. Dat komt de communicatie met (potentiële) ouders niet ten goede.

Schoolsitebeheer.nl neemt u het beheer van de schoolsite uit handen en zijn bekend met zowel open source systemen als  maatwerkoplossingen.

Voor een complete lijst en meer info: http://www.schoolsitebeheer.nl

Software testen

Harm Hofstede is graag bereid om (educatieve) software aan een grondige gebruikerstest te onderwerpen. Hierbij wordt kritisch gekeken naar gebruikersinterface, gebruikerservaring, schermteksten en technische werking.

Al dan niet aan de hand van testdocumentatie zal Harm puntsgewijs verbeterpunten verzamelen inclusief verbetersuggesties.

Harm Hofstede doet dit onder meer voor:

  1. Prowise Presenter
  2. Schoolpoort
  3. Symbaloo

ICT-coach

Niet iedereen is bij voorbaat enthousiast over het gebruik van ICT. Dat kan komen door onbekendheid of onzekerheid/faalangst. Of doordat ICT frustraties geeft in plaats van een meerwaarde heeft. Of door technische of organisatorische drempels, die goed gebruik in de weg staan.

Harm Hofstede helpt je graag op weg! Door je de meerwaarde van ICT te laten zien en je te laten ervaren dat het wél lukt als je de weg maar kent. En door te zorgen dat er geen drempels meer zijn! In een individueel coachingstraject, bepaal je zelf je leervraag of leervragen. Dat kunnen kleine én grote vragen zijn, alles mag! Harm Hofstede kijkt en luister goed naar jou en zorgt dat je na het traject ICT wél gebruikt in je werkzaamheden. Zo’n coachingstraject vraagt om een investering (in tijd en geld) maar verdient zich dubble en dwars terug (in tijd én werkplezier).

Neem vrijblijvend contact op om te bespreken wat Harm Hofstede voor jou kan betekenen!

Lees verder

Handleidingen, beknopte instructies, instructievideo’s

Harm Hofstede schrijft handleidingen en beknopte instructies in duidelijke, begrijpelijke taal voor verschillende doelgroepen.
Deze informatie kan zowel online (via een website) als offline (op papier) beschikbaar worden gesteld.

Harm Hofstede maakt ook instructievideo’s met schermopnamen of door middel van animatie.

Voorbeeld online handleiding:

Voorbeeld instructievideo’s

Ad interim ICT-coördinator

Harm Hofstede heeft jarenlange ervaring als ICT-coördinator op verschillende scholen voor primair onderwijs in de regio Haaglanden.
Hierdoor weet hij op welke manier ICT in het onderwijs en de organisatie van het onderwijs kan worden ingezet, waarmee tijd, geld en moeite worden bespaard en frustraties en werkdruk worden voorkomen.

Harm Hofstede kan voor een afgebakende periode worden ingehuurd als ICT-coördinator/ICT-stimulater/ICT-coach, voor bijvoorbeeld:

  1. Inventarisatie en advies hardware (digiborden, computers medewerkers, computers leerlingen, tablets)
  2. Inventarisatie en advies software
  3. Inventarisatie en advies eduware
  4. Inventarisatie en advies ICT-diensten en producten (zoals schoolwebsite, platform oudercommunicatie, leerlingadministratiesystemen, webapplicaties)
  5. Implementatie schoolhelpdesk
  6. Samenstellen van een “Handboek ICT” voor beheerders en gebruikers
  7. Stroomlijnen externe contacten

Harm Hofstede heeft een groot netwerk van professionals die waar nodig altijd kunnen bijspringen met hun kennis en vaardigheden.